Marta Torres Fitó - Doctoralia.es
top of page

Infeccions comunes

Tinya 

Els dermatòfits són els causants de les tinyes, que solen presentar-se com plaques vermelles rodones u ovalades que creixen més activament per la perifèria i claregen pel centre, fent formes de diana.

CONTAGI

  • Directe, contacte amb la pell d’una persona infectada

  • Directe, d’una mascota que està infectada amb la persona que la toca (gossos, gats, caballs, conills etc)

  • Indirecte: contacte amb roba de persona infectada, roba de llit, objectes etc.

Tant la tinya corporal com la del cuir pilós és més fàcil que afecti als nens. 

 

DIAGNÒSTIC

Exploració de la pell i proves específiques per descartar altres afeccions no causades per fongs, com la dermatitis atòpica per exemple. La majoria de vegades el dermatòleg visualment ja ho pot diagnosticar. Si no estigués clar, agafaria una mostra de la zona afectada i la analitzaria microscopicament per tenir la certesa, fins i tot si fés falta realitzaria un cultiu.

 

TRACTAMENT

Normalment és suficient el tractament amb fungicides tòpics en forma de pólvores, ungüents o crema, que aplicaran directament a les lesions (clotrimazol, miconazol, etc)

  Quan es tracta d’una tinya generalitzada o que no respon als medicaments tòpics, de vegades cal un fungicida sistèmic (oral) com la griseofulvina.

tiña capitis. Consulta Azon-Torres

Afectació del cuir pilós, donant lloc a pèrdues focals de cabell en forma de plaques escamoses d'alopècia, que poden ser variables en número. De vegades estàn inflamades donant lloc a plaques que supuren i són molt doloroses, afectant l'estat general del pacient. Aquestes tinyes del cuir pilós són més comuns en nens que en adults. 

Els símptomes de la Tinya corporal comencen a evidenciar-se uns 4-10 dies després del contacte amb els dermatòfits o fongs.

  Forma unes erupcions amb forma circular i vores una mica elevades. Solen picar i es diseminen fàcilment. Poden arribar a formar ampolles i llagues amb pus.

tiña corporis. Consultori Azon-Torres
bottom of page