Marta Torres Fitó - Doctoralia.es

HIPERHIDROSI AXIL·LAR

Suar és un procés natural. La hiperhidrosi és una “sudoració excessiva” que, en situacions de calor ambiental o exercici intens seria normal, però que en aquest cas apareix sense justificació i de manera impredictible: ambients frescs, situacions de tranquil·litat i repòs etc. Sí que és veritat que quan una persona ho pateix, quan es posa nerviosa s’agreuja.

Es pot manifestar a diferents zones corporals: mans, cara, aixelles, plantes dels peus, esquena etc. afectant de diferent manera segons sigui la professió i el dia a dia de cada individu.

AVALUACIÓ

   Es fa una prova passant un cotó amb iode per la zona seca. S’empolvora amb pólvores de midó. Quan la/el pacient comença a suar s’enfosqueix l’àrea i permet ser més precisos a la hora, sobretot d’aplicar tractaments tipus Botox.

TRACTAMENT

Hi ha diferents tractaments per la hiperhidrosi.

HIPERHIDROSI FACIAL I DIFERENTS ÀREES CORPORALS. El Dr. Azón: 

  1. Tractaments Tòpics

  2. Medicació oral

  3. Iontoforesi

HIPERHIDROSI AXIL·LAR.  Quan no funcionen els altres mètodes, la Dra. Torres:

Toxina botulínica (BOTOX)*. És el tractament més eficaç amb menys invasió. S’administra amb petites puncions a la zona axil·lar, a nivell de dermis, de manera que deixarà de produir-se l’excés de sudoració.  La satisfacció és molt bona per part del pacient. L’efecte comença a apreciar-se als 3-4 dies de la seva aplicació i la duració és entre 8-9 mesos. No resulta gens molest.

Avantatge: No provoca l'anomenada “hiperhidrosi secundària o compensatòria” que es dona el alguns casos després del tractament quirúrgic. 

Adreça

  C/ Antoni Gaudí 3, 1r 3ª   Reus

Web creada per Marta Torres

Centre autoritzat pel departament de salut

de la Generalitat de Catalunya, inscrit al registre amb el  codi E43737997.

Contactar

email:  azon@azon-torres.cat

           torres@azon-torres.cat

Web:  azon-torres.cat

  • Black Facebook Icon