Marta Torres Fitó - Doctoralia.es
top of page

HIPERHIDROSI AXIL·LAR

Suar és un procés natural. La hiperhidrosi és una “sudoració excessiva” que, en situacions de calor ambiental o exercici intens seria normal, però que en aquest cas apareix sense justificació i de manera impredictible: ambients frescs, situacions de tranquil·litat i repòs etc. Sí que és veritat que quan una persona ho pateix, quan es posa nerviosa s’agreuja.

Es pot manifestar a diferents zones corporals: mans, cara, aixelles, plantes dels peus, esquena etc. afectant de diferent manera segons sigui la professió i el dia a dia de cada individu.

AVALUACIÓ

   Es fa una prova passant un cotó amb iode per la zona seca. S’empolvora amb pólvores de midó. Quan la/el pacient comença a suar s’enfosqueix l’àrea i permet ser més precisos a la hora, sobretot d’aplicar tractaments tipus Botox.

Sudoracion excesiva botox. Consultori Azon-Torres
tratamiento botox hiperhidrosis.Consultori Azon-Torres

TRACTAMENT

Hi ha diferents tractaments per la hiperhidrosi.

HIPERHIDROSI FACIAL I DIFERENTS ÀREES CORPORALS. El Dr. Azón: 

  1. Tractaments Tòpics

  2. Medicació oral

  3. Iontoforesi

HIPERHIDROSI AXIL·LAR.  Quan no funcionen els altres mètodes, la Dra. Torres:

Toxina botulínica (BOTOX)*. És el tractament més eficaç amb menys invasió. S’administra amb petites puncions a la zona axil·lar, a nivell de dermis, de manera que deixarà de produir-se l’excés de sudoració.  La satisfacció és molt bona per part del pacient. L’efecte comença a apreciar-se als 3-4 dies de la seva aplicació i la duració és entre 8-9 mesos. No resulta gens molest.

Avantatge: No provoca l'anomenada “hiperhidrosi secundària o compensatòria” que es dona el alguns casos després del tractament quirúrgic. 

bottom of page