Marta Torres Fitó - Doctoralia.es
top of page

Mapa de pigues (FOTOFINDER)

Microscopia d’epiluminiscència digital o Dermoscopia digital. Mapa de Pigues.

Pacients amb nombroses pigues, nevus atípic, pacients que ja han tingut un melanoma o amb antecedents familiars de melanoma etc., la videodocumentació de les pigues és indispensable per detectar el càncer de pell abans de donar problemes.

En què consisteix el sistema Fotofinder?

  Amb la càmera de vídeo es pren una imatge panoràmica de la pell de la zona a analitzar, anomenada «mapa de pigues». Aquesta ens dona una visió general dels nevus (un mapa on es veuen tots). Després es marquen i numeren digitalment amb el dermatoscopi tots els nevus sospitosos. A cada piga numerada se li assigna una imatge "microscòpica"

fotofinder, microscopio epiluminscencia. Consultori Azo-Torre

El microscopi d’epiluminiscència fa un rastreig de la piga dubtosa donant un percentatge força aproximat del seu grau de perillositat. Quan, en els exàmens posteriors es rastreja novament, posa en evidència si apareixen canvis o inici de canvis que a l’ull humà o amb un dermatoscopi convencional són encara impossibles de visualitzar.

Dins d’aquesta tecnologia Fotofinder disposem d’un recurs extra:  

Fotofinder Bodyestudi o Mapeig Corporal Complet Automàtic

Es fotografia sistemàticament al pacient pels quatre costats i des del cap als peus. Registrem nevus sospitosos però a més, en futurs controls ens detecten noves aparicions, molt interessant ja que en moltes ocasions un melanoma no surt a partir d'un nevus previ sinó que ho fa per sorpresa en una zona de pell aparentment sana.

Avantatges de la tècnica Fotofinder

1- Detecció precoç

2- Evitem cicatrius amb la extracció de pigues inofensives

3- Augmenta molt la certesa diagnòstica en casos de dubte, abans de procedir a la extracció i biòpsia.

Altres utilitats d’aquesta tècnica

Control d’altres malalties: psoriasi, alopècia, parasitosi (sarna etc.) i verificació de l’èxit o ineficàcia d’un tractament.

bottom of page