Marta Torres Fitó - Doctoralia.es
top of page

Melasma

  També anomenat CLOASMA. Augment de la melanina que dona una sensació d’embrutiment de la cara. Més freqüent en dones, de vegades apareix durant l’embaràs i també durant la presa d’anovulatoris (anticonceptius) o també durant la menopausa quan s'administra teràpia hormonal substitutiva.

   Com a factors afavoridors de que aparegui, a part d’aquests, ni pot haver d'altres: genètica, cosmètics i perfums que poden provocar irritació i algunes malalties endocrines com la diabetis.

Perquè s’entengui, les persones que el pateixen tenen una anòmala resposta a la exposició solar.

TIPUS DE MELASMA

Dèrmic: presenta vores poc definides, i es localitza sovint  a la zona dels pòmuls  i a prop de les òrbites.

Epidèrmic: Localització més superficial de la melanina (epidermis basal)

Vores més ben delimitades, localització en àrea facial central. Respòn millor al tractament

Mixt: Característiques dels altres dos

   El diagnòstic habitualment és visual. Sí que, de cara al tractament és aconsellable identificar de quin tipus de melasma es tracta. És per això que s’utilitza sovint la làmpara de Wood, que consta de llum ultraviolada d’una longitud d’ona especial que fa que ressaltin les zones de pell que tenen excés de melanina. La visualització del melasma dèrmic i epidèrmic varía, la qual cosa facilita la elecció terapèutica.

 

TRACTAMENT

Habitualment es tracta amb diferents productes tòpics com Hidroquinona, tretinoïna, àcids aclarants... sempre acompanyat d’una bona i constant protecció solar.​

bottom of page