Marta Torres Fitó - Doctoralia.es
top of page

Cirurgia menor dermatològica

   L’especialitat de dermatologia és mèdica i quirúrgica, per tant els dermatòlegs fem servir tècniques de tractament que podem incloure dins del terme “quirúrgic”. Molts d’aquests tractaments es fan amb anestèsia local i en alguns casos general. Cal consentiment informat, una història detallada i saber quins medicaments pren el pacient. 

S'utilitzen diferents tècniques segons el tipus de lesió a tractar o extraure:

- Curetatge: eliminació de la lesió mitjançant una legra, que és un instrument que talla i raspa la zona a eliminar.  Exemple del seu ús serien els mol·luscs contagiosos* infantils. Moltes vegades es fa un tractament mixt, de curetatge + electrobisturí per a fulgurar o coagular el teixit. Això es fa sovint per tractar precàncer, càncer, berrugues o lesions concretes.

Ciruia dermatologica. Azon-Torres

- Afaitats: tallar des de l’arrel la lesió, deixant una mínima ferida i cicatriu molt petita. S’utilitza la legra, bisturí o tisora. És freqüent aquest sistema per extraure els acrocordons, pigues fibroses de cara i tronc, etc.

- Exèresi simple: Extirpació de la lesió cutània, amb bisturí i posterior sutura simple o intradèrmica. En general hi ha diversos tipus d’exèresi, en forma de fus, plàsties, cirurgia amb empelts, etc.

La majoria de lesions que es treuen a la consulta, a més dels anomenats mol·luscs i acrocordons, són: nevus, quists i tumors tant benignes com malignes (carcinomes).

bottom of page