Marta Torres Fitó - Doctoralia.es
top of page

Alopècia

La consulta per caiguda de cabell és molt comuna.

Hi ha diferents tipus d’alopècia així com causes variades. És molt important que l’especialista valori el problema per poder abordar el tractament de manera efectiva i no perdre temps.

alopecia androgenica. Consultori azon-torres

ALOPÈCIA AREATA, també força habitual, sovint deguda a l’estrés,  és quan es formen plaques o rodones sense cabell amb una superfície de pell sana. Aquesta s’ha de diferenciar amb eficàcia de la Alopècia causada per fongs o tinyes o les produïdes per èczemes , ja que tenen un tractament molt diferent.

ALOPÈCIA ANDROGÈNICA*, deguda a l’acció de les hormones masculines sobre el cabell, produint la calvície en l’home i l'alopècia difusa en la dona, sobre tot després de la menopausa (explicat el tractament en l’apartat CAPILAR)

  Totes les alopècies, independentment de la causa, tenen una afectació estètica important i generen complexos, baixa autoestima i ansietat. Això passa més en gent jove i sobretot en les dones , on sembla que la funció social d’un cabell bonic és molt important.

Avui en dia la majoria d’alopècies tenen tractament, de vegades per frenar l’evolució natural, d’altres per repoblar el cabell perdut i guarir-les del tot.

Fem servir tractaments tòpics molt variats, medicacions orals com el Finasteride i Dutasteride , sensibilitzants (Difenciprona) o infiltracions  d’esteroides per l’alopecia areata, plasma ric en plaquetes (PRP)*, per l’alopècia androgènica.

bottom of page